Trung tâm Nghệ thuật

Vòng PBASIC FOR sẽ làm cho BASIC Stamp trong dự án điện tử của bạn thực thi một vòng lặp một số lần nhất định. Nó cũng là một công cụ lập trình tuyệt vời để thực hiện một hành động trên nhiều I / O pins. Do đó, một vòng lặp FOR là cách lý tưởng để thực hiện một chương trình LED Flasher. giá trị cuối Các câu . ĐọC Thêm »

Kinh doanh

Exchange 2016 cho phép bạn đặt giới hạn về kích thước của hộp thư của mỗi người dùng trên mạng. Trong một tổ chức rất nhỏ, có thể bạn có thể trốn tránh mà không áp đặt giới hạn kích thước hộp thư khắt khe. Tuy nhiên, nếu tổ chức của bạn có 20 người dùng trở lên, bạn cần phải giới hạn kích thước của hộp thư của mỗi người dùng để ngăn không cho cửa hàng thư riêng của Exchange tránh khỏi tầm tay. ĐọC Thêm »